Меню
Хатня
- - - - - - -
:: Новини і статті
Політика
Суспільство
Культура
Маzепа-Фест
Освіта
Мова
Історія
Релігія
Історія Просвіти
Молода Просвіта
Незабутні
Рахівник
Чому я знову голосуватиму за Віктора Ющенка PDF Надрукувати
Шануймо українські цінності.

Майбутні президентські вибо¬ри в нашій країні будуть не просто ви-борами Президента. Це будуть вибо¬ри того, чи будемо ми господарями на нашій землі, чи будемо ми пишатись нашою культурою, мовою, історією – чи будемо знову в закривавлених лапах тих, хто віками нищив нашу релігію, віру, культуру, пам'ять, хто Голодомором, репресіями замордував десятки мільйонів кращих наших лю¬дей. А тому я, дивлячись на те, як масовано, наполегливо, підступно хитро, професійно працює дискредитаційна машина, запущена тими, хто завдав непоправних втрат нам із вами і нашо¬му майбутньому, хто прагне панувати на нашій землі, — не можу стримати своїх емоцій і свого бажання поділити¬ся думками з цього приводу.


У 2004 році ми обрали Президента, і всі добре пам'ятаємо, як це було. Пам'ятає і світ, який із захопленням спостерігав за цим. Президентом було обрано Віктора Андрійовича Ющенка. Україна отримала даний Богом шанс в особі цієї людини мати своє майбутнє. Бо те, до чого вела попередня влада, на¬зивається рабством. Я був упевнений тоді, що тільки ця людина здатна буде
збудувати нашу державу такою, якою її хочуть бачити всі нормальні люди – ба
гатою духовно і матеріально. Упевнений у цьому і зараз, бо розумію, яким шля¬хом він нас веде — тим шляхом, ідучи яким, людина зрозуміє ціну того, що нам дав Бог. А він дав нам землю, одну з найкращих на планеті Земля, та ще й волю на цій землі. На земній кулі вже понад 6 млд. людей, і ця цифра зростає дуже швидко. Питання забезпечення продовольством у світі ставатиме все більш актуальним. Тому ті 40 відсотків світового запасу чорнозему, на який багата Україна, дасть можливість ста¬ти їй із часом важливим гравцем у сві¬товій політиці, а людям, які живуть на цій землі — жити заможно. Парадокс полягає в тому, що це розуміють май¬же всі на світі, але цього не розуміє біль¬шість українців, здебільшого на сході, тобто там, де найбільше позначився ге¬ноцид — сплановане знищення людей, де найбільше спотворювалась націо¬нальна свідомість різними методами, якими так бездоганно володіла радянсь¬ка влада, а зараз спадкоємиця цієї вла¬ди — влада РФ. Багато поколінь зазна¬ло такої психологічної обробки, і тому спотворення людської психіки зафік¬сувалося вже майже на генетичному рівні. Практично було змінено гено¬фонд нації. Ющенко хоче повернути людям ті цінності, які впродовж віків руйнували ті, хто паразитував на тілі України, без яких нація як така існу¬вати не може, бо без цих цінностей лю¬дина перетворюється на раба, а раб хар¬чується тільки об'їдками зі столу свого поневолювача.
Розвиток національної свідомості є одним із методів боротьби з корупцією, бо людина, яка є патріотом своєї держа¬ви , не буде красти сама і не дасть крас¬ти іншому. Президент хоче повернути у свідомість українців пам'ять про слав¬не історичне минуле, повернути сла¬ву Запорозького козацтва, знищеного Катериною II та Петром І. Президент хоче добитися визнання наших героїв, які боролися за свободу, а саме – вояків УПА. Це були справжні герої, це була справжня національно-визвольна ар¬мія, а не бандити і злочинці, за яких хо¬чуть видати ті, хто і є такими. Ця армія була створена для захисту від сталінсь¬кого репресивного режиму і мала за кін-цеву мету здобути незалежність. Люди бачили, що радянська влада принесла на Східну Україну голод і мільйонні жертви. Тому йшли добровільно на смерть, щоб не допустити сваволі окупантів, ро¬зуміючи, що сили не рівні. Українською повстанською армією пишалися видатні постаті у світовій історії. Генерал Шарль де Голль захоплено стверджував: «Якби у французької армії був такий дух, як в УПА, то німецький чобіт ніколи не топтав би Францію». Че Гевара казав: «Яка армія може похвалитися тим, що ще впродовж десяти років по закінчен¬ні Другої світової війни могла вести бо¬йові дії без підтримки ззовні? Четники Михайловича в Югославії склали зброю через рік після приходу до влади Тіто. «Зелені брати» в Прибалтиці тримали¬ся два роки. Армія Крайова у Польщі – також два роки. УПА виявилася найстійкішою». А ось присяга народу України воїна УПА: «Боротись за пов¬не визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути Українську Самостійну Соборну Державу. В цій боротьбі не пожалію ні крови, ні життя і буду битись до остан¬нього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещад¬ним до ворогів землі української. Буду чесним, дисциплінованим і революцій¬но-пильним воїном. Буду виконувати всі накази зверхників. Суворо зберігатиму військову і державну таємницю. Буду гідним побратимом у бою та в бойово¬му житті всім своїм товаришам по зброї. 
Коли я порушу або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий за¬кон Української Національної Революції і спаде на мене зневага Українського Народу». Я не хочу зупинятись на тому, як дискредитували весь національно-визвольний рух на Західній Україні. Про це яскраво свідчать розсекречені ма¬теріали СБУ. І ця правда також стала відомою завдяки нашому Президентові. Президент робить пріоритетним євроінтеграційні процеси України, бо не складно помітити те, де люди живуть краще і по який бік від України. Ми по¬винні тягнутись до світла, а не лізти в те смердюче багно, з якого ледве поча¬ли вибиратись і де знаходились кілька сотень років.
Тим, хто закидають Президентові, що він нібито зрадив Майдану і таке інше, хочу сказати: політик повинен бути гнучким, йти на компроміси, вра-ховуючи, насамперед, національні інте¬реси держави, а не власні амбіції, тому ті кадрові суперечливі призначення, які мали місце, на моє тверде переконання, були виправданими, щоб не допустити розколу України. Треба усвідомлюва¬ти, що майже половина населення де¬ржави не розуміє, в чому переваги са¬мостійності й суверенності, не розуміє, чому мова є головним атрибутом нації, а єдність нації, тобто єдність усіх на¬родів, що проживають на даній тери¬торії — шлях до процвітання; що не¬залежність держави — це найдорожче для кожного громадянина. Таким шля¬хом просувалися всі найбагатші країни світу, і таким шляхом скеровує нас наш Президент. Це розуміють ті, хто хоче й далі паразитувати на нашій землі, тому будь-якими шляхами намагається дис¬кредитувати дії Президента, його само¬го. А помилки робили всі відомі політи¬ки, бо, як писав Теодор Рузвельт: «Не помиляється той, хто нічого не робить. Не бійтесь робити помилки. Бійтесь їх повторювати».
Я лікар, і тому не можу спокійно слу¬хати дебати на тему отруєння. З приводу цього хочу сказати, що у світі не існує, на¬певно, жодної людини з медичною осві¬тою, яка б хоч трохи сумнівалась у тому, що Ющенка таки отруїли, бо все — і ди¬наміка протікання хвороби, шкірні про¬яви хвороби, симптоми полісистемної та поліорганної недостатності — вказува¬ли на те, що в організм потрапила силь¬нодіюча речовина, яка викликала таку бурю. Отож можна тільки дивуватися, як Віктор Андрійович переніс страшні муки, перш ніж його вдалося вивести з та¬кого тяжкого стану, і вижив. Завдячуючи високому рівню медицини, він видужав. А залишкові явища на шкірі після тако¬го завжди залишаться навіть при повно¬му одужанні, що ми спостерігаємо зараз. Це був однозначно замах на життя мето¬дом отруєння. Тільки вчасні й особливо висококваліфіковані реанімаційні захо-ди врятували життя.
Вороги нашої державності вже давно відчули великий потенціал для України, для її майбутнього в особі В. Ющенка. Я думаю, в цьо¬му аспекті слід розглядати вбивство Вадима Гетьмана. Це було політичним вбивством, враховуючи, якою впливо¬вою людиною в Україні він був. Вадим Петрович мав прямий стосунок до становлення економіки України і до становлення її державності. Його підпис стоїть на перших гривневих банкнотах і на першому примірнику Конституції України. І саме Вадим Петрович привів у велику політику Віктора Андрійовича, бо вважав його найдостойнішим претендентом на пост глави Української держави. І він не помилив¬ся. Віктор Андрійович проводить вива¬жену, далекоглядну політику, яка вже принесла нашій державі великий ав¬торитет у світі. Він безмежно любить свою Батьківщину. Не показово, а по-справжньому, бо увібрав це з молоком матері. І не бачить для себе іншої місії на цій Землі, як місію принести своє¬му народові вогонь правди, добра і щас¬тя. Давайте згуртуємось і допоможемо йому здійснити її, бо він — єдина й ос¬тання надія для України.
Ярослав ЛЯХНОВСЬКИЙ, лікар обласної клінічної лікарні
Івано-Франківськ


 
< Попередня   Наступна >
Free design by [ Anch ] Gorsk.net Studio
t